โลก

ดาวเคราะห์โลก

Posted on

   โลก เป็นดาวเคราะห์ในวงโคจรของดาวเคราะห์ชั้นใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะโดยมีดวงอาทิตย์อยู่จุดศูนย์กลางของระบบ โลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 107,200 กิโลเมตร/ชั่วโมงและหมุนรอบแกนพร้อมกัน แกนโลกเป็นเส้นสมมติทำมุมแนวเส้นเหนือ เส้นใต้ของโลก 23 เศษ 1 ส่วน 2 องศา ปลายทั้งสองด้านเรียกว่า ขั้วโลกเหนือ และ ขั้วโลกใต้ เส้นสมมติอีกเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากขั้วโลกทั้งสอง เป็นระยะห่างเท่าๆกันเรียกว่า เส้นศูนย์สูตร ซึ่งแบ่งเป็นซีกโลกเหนือ ซีกโลกใต้ โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 24 ชั่วโมงนับเป็น 1 วัน ขณะที่หมุนรอบตัวเองอยู่นั้นซีกโลกด้านหนึ่งจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์ คือ กลางวัน และอีกด้านหันจะมืดคือ กลางคืน

โลกใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบใช้เวลา 365 วัน นับเป็น 1 ปี เพราะแกนโลกเอียงจึงทำให้ซีกโลกเหนือได้รับแสงอาทิตย์มากในเดือนมิถุนายน ส่วนซีกโลกใต้จะหันเข้าหาแสงอาทิตย์มากในเดือนธันวาคม ซีกโลกที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะอยู่ในช่วงฤดูร้อน และส่วนที่หันหนีดวงอาทิตย์จะเป็นช่วงฤดูหนาว

โลกมีช่วงวันยาวและวันสั้น กล่าวคือ กลางวันและกลางคืนที่ยาวไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับฤดูกาล และสถานที่ที่เราอยู่ ซึ่งจะมีเฉพาะแถบศูนย์สูตรเท่านั้น ที่มีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันตลอดปี ส่วนบริเวณอื่นพบว่ามีช่วงที่กลางวันและกลางคืนยาวไม่เท่ากัน เช่น กลางวันในฤดูร้อนจะยาวกว่าในฤดูหนาว กลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันมากที่สุดในแถบขั้วโลก ในฤดูร้อนมีกลางวันเกือบ 24 ชั่วโมง และในฤดูหนาวมีกลางคืนยาวถึง 24 ชั่วโมง