โลกบนแผนที่

Posted on

   หากเราต้องการไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เราต้องใช้ลูกโลกหรือแผนที่ช่วย แม้ว่าในปัจจุบันนั้นเส้นทางแผนที่ต่างๆทำได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยี GPS แต่ในอดีตนั้นแผนที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการสำรวจ จึงมีการจำลองลูกโลกขึ้นมาเพื่อดูพื้นที่อื่นๆ รวมถึงการใช้แผนที่การเดินทางบนแผ่นกระดาษ แผนที่โลกมีการจำลองเส้นแบ่งเขตโลก เรียกว่า เส้นละติจูด และ ลองติจูด

เส้นแบ่งนี้ช่วยให้การค้นหาสถานที่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งบนแผนที่นั้นก็มีการระบุเส้นแบ่งดังกล่าวเอาไว้ด้วย เส้นลองติจูด หรือ เส้นเมอร์ริเดียน จะแบ่งโลกออกเป็นส่วนๆคล้ายกลีบผลส้ม ทุกเส้นจะพบกันที่ขั้วโลกทั้งสองเรียกว่า องศา เส้นที่ลากผ่านเมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ มีค่าเป็น 0 องศา เรียกว่า เส้นเมอร์ริเดียนแรก ส่วนเส้นเมอร์ริเดียนอื่นๆเรียกว่า องศาตะวันออก (E) และองศาตะวันตก (W) ของเส้นเมอร์ริเดียนแรก ส่วนเส้นละติจูด หรือ เส้นขนาน จะบอกถึงที่ตั้งสถานที่นั้นๆว่าถูกทางเหนือหรือทางใต้เส้นศูนย์สูตรซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างขั้วโลกทั้งสองมีค่าเป็น 0 เส้นขนานที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเรียกว่า องศาเหนือ (N) ส่วนเส้นที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรเรียกว่า องศาใต้ (S) ที่ขั้วโลกทั้งสองอยู่ที่ 90 องศาเหนือและ 90 องศาใต้ของเส้นศูนย์สูตร แผนที่เริ่มต้นจาก มนุษย์ทำแผ่นที่ได้ตั้งแต่ยุคต้นๆโดยชาวบาบิโลเนียน และชาวอียิปต์ แผนที่รุ่นแรกทำมานานกว่า 4 พันปีมาแล้วโดยทำขึ้นจากคำบอกเล่าของนักเดินทางที่เคยพบเห็นสถานที่นั้นมาก่อนและการจดบันทึกการเดินทาง