หินและแร่ ตามภูมิศาสตร์

Posted on

   เปลือกโลกนั้นประกอบด้วยชั้นหินต่างๆ หินส่วนใหญ่อายุประมาณหลายล้านปีมาแล้ว ซึ่งหินนั้นมีการเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาหินมี 3 ชนิดคือ หินชั้น หินแปร หินอัคนี หินพวกนี้คือหินเก่าบนพื้นโลกที่ถูกทดแทนจากการผุสลายตัวกลายเป็นตะกอนก็จะถูกเปลี่ยนเป็นชนิดใหม่ หินจึงเกิดการทดแทนอยู่เสมอหินชั้นเกิดใหม่อาจถูกฝังอยู่นานนับล้านปี ซึ่งในระหว่างนี้อาจถูกกดทับจนกลายเป็นหินแปร และถูกอบด้วยความร้อน จนหลอมละลายเมื่อเย็นตัวลงจะก่อเกิดเป็นหินอัคนีใหม่ วันใดวันหนึ่งเมื่อเปลือกโลกเคลื่อนตัวจะดันหินพวกนี้ขึ้นมาอยู่ที่พื้นโลกอีกครั้ง จากนั้นกระบวนการดังกล่าวจะถูกทดแทนอีกครั้ง

หินชั้น เกิดการกรวด ทราย ซากพืชและสัตว์ขนาดเล็กซึ่งจะถูกพัดพาจากแผ่นดินลงสู่ก้นทะเลและเกิดเป็นชั้น โดยตะกอนข้างล่างที่อยู่ลึกลงไปจะถูกกดทับให้แน่นขึ้นและค่อยๆกลายเป็นหินแข็ง ส่วน หินแปร คือหินชนิดต่างๆที่ถูกแปรจากสภาพต่างๆทั้งการกดทับและความร้อนซึ่งอาจถูกอบด้วยความร้อนจากหินหนืดหรือลาวาใต้ภูเขาไฟ  และหินอัคนี เกิดจากหินหนืดที่อยู่ใต้โลกเย็นตัวลงและก่อตัวเป็นหินใหม่ถ้ายังคงอยู่ในบริเวณปล่องภูเขาไฟจะถูกเรียกว่าหินอัคนีแทรกซ้อน และถ้าหินหนืดถูกพ่นออกมาจากภูเขาไฟจะถูกเรียกว่า หินอัคนีพุ

หินประกอบด้วยแร่บางชนิดที่มีค่า เรียกว่าแร่บริสุทธิ์ ซึ่งแตกต่างจากหินทั่วไปที่มีแร่ 2 ชนิด แร่ที่บริสุทธิ์จะมีค่ามากและพบได้ในหินหลายชนิด ส่วนใหญ่แร่ขุมทรัพย์เหล่านั้นจะอยู่ในหินที่รูปทรงไม่แน่นอน