ภูมิศาสตร์โลก ความหมายคืออะไร

Posted on

   ภูมิศาสตร์ (Geography) มีความหมายมาจากภาษากรีกมากจากคำว่า Geographia ซึ่งแปลว่า บันทึกเรื่องของโลก กล่าวถึง ผู้คนที่อยู่อาศัย ที่อยู่ สถานที่ต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและโลกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกและผู้คน ภูมิศาสตรแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ และ ภูมิศาสตร์ด้านมนุษย์ ภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไรต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ภูมิศาสตร์โลกจึงถูกแบ่งออกดังนี้

ดาวเคราะห์โลก วิชาภูมิศาสตร์จะบอกว่าโลกเคลื่อนที่ในอวกาศได้อย่างไร จึงทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน และฤดูกาลรวมทั้งวิธีการดำรงชีพของชืพและสัตว์โดยอาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย์

สภาพภูมิศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ได้ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศพร้อมทั้งบันทึกผลเอาไว้ ซึ่งนำไปใช้พยากรณ์อากาศได้และศึกษาว่าสภาพภูมิศาสตร์มีผลต่อการดำรงชีพของสัตว์และพืชอย่างไร

น้ำใสหินสวย น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต น้ำมีอยู่ในอากาศและรอบตัวและเป็นส่วนที่ห่อหุ้มโลกไว้ มหาสมุทรเป็นตัวกำหนดของรูปลักษณ์หินตามธรรมชาติ ส่วนแม่น้ำเป็นตัวกำหนดรูปลักษณ์ของพื้นผิวโลก การศึกษามหาสมุทรและภูมิทัศน์ช่วยทำให้เราเข้าใจว่า โลกมีพัฒนาการอย่างไรและมีวิธีใดบ้างที่เราจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้ดีกว่าอดีตที่ผ่านมา

ผู้คนบนโลก นักภูมิศาสตร์เข้าใจถึงความเป็นอยู่เหมือนกันและแตกต่างกันของผู้คนบนโลก และยังบอกได้อีกว่าประชาชนในแต่ละท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและในสังคมที่แตกต่างกันนั้นจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร

การตั้งถิ่นฐาน ภูมิศาสตร์บอกถึงสถานที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่ และทำไมพวกเขาถึงต้องอาศัยอยู่ที่นั้น ชุมชนขยายตัวได้อย่างไร หมู่บ้านและเมืองใหญ่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ดังนั้นแล้วภูมิศาสตร์จึงเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกสิ่งบนโลก