ภูมิศาสตร์ที่ราบสูงโคราช

Posted on

ราบสูงโคราชคือที่ราบสูงที่มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ชื่อของที่ราบสูงโคราชนี้มีที่มาจากชื่อของจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในบนที่ราบสูงนี้

ความสูงเฉลี่ยของพื้นที่อยู่ที่ 200 เมตร ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 155,000 ตารางกิโลเมตร มีรูปร่างของที่ราบสูงเหมือนสนามฟุตบอลที่วางตัวตามยาวในแนวทิศตะวันออกเฉียงใต้ , มีแม่น้ำมูล และ แม่น้ำชี, เป็นสายย่อยแม่น้ำโขงแม่น้ำโขง, อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ ที่ราบสูงโคราชแยกออกจากภาคกลางประเทศไทยโดยแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ และ ทิวเขาสันกำแพงและทางทิศใต้มีเทือกเขาดงพญาเย็นกั้น; และมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นกัมพูชา ทางทิศใต้, นอกจากแนวเทือกเขารอบที่ราบแล้ว ยังมี Truong Son Cordilliera ซึ่งเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่นำฝนเข้ามา และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ทำให้พื้นที่มีความรุนแรง(ของมรสุม)ต่ำกว่าพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งปริมาณน้ำฝนปกติของนครราชสีมาอยู่ที่ประมาณ ในขณะที่ตอนกลางของประเทศอยู่ที่ 1500 mm ความแตกต่างระหว่างอากาศร้อนและฝนแตกต่างกันมากส่งผลให้พื้นที่นี้มีการปลูกข้าวข้าวน้อย ตัวอย่างเช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ราบสูงที่นี้ประกอบด้วยส่วนที่หลงเหลือของแผ่นทวีปซุเมเรียนและแผ่นฉาน-ไทย oxisol เป็น rhodic ferralsols ตัวอย่างเช่นดินบริเวณจังหวัดยโสธร ลักษณะสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทบทั้งหมดถูกปิดทับด้วยกลุ่มหินโคราชKhorat Group ในยุคมีโซโซอิก Mesozoic และกลุ่มหินที่อ่อนกว่าคือกลุ่มหินมหาสารคามและภูทอก และมีกลุ่มหินที่แก่กว่ายุคพาลีโอโซอิก โผล่ตามขอบด้านตะวันตก และยังมีหินภูเขาไฟยุคเทอร์เชียรี ซึ่งมีอายุอ่อน กว่าปิดทับอยู่บางบริเวณทางตอนใต้ของที่ราบสูงนี้