น้ำจืด น้ำเค็ม

Posted on

  อีกหนึ่งภูมิศาสตร์โลกที่บอกถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ คือ น้ำ น้ำมีสถานะที่สามารถเป็นได้อีกของเหลว ของแข็ง และก๊าซ เพราะน้ำสามารถเปลี่ยนรูปได้ตามภูมิศาสตร์ น้ำในทะเลเคลื่อนที่สู่อากาศ สู่แผ่นดินและกลับลงสู่ทะเลได้อีกครั้งเป็นวังวนที่เรียกว่า วัฏจักรของน้ำ วัฏจักรนี้อาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์ช่วยเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นไอ เรียกว่าไอระเหย เมื่อไอน้ำในอากาศเย็นตัวลงจะกลับเป็นของเหลวได้ดังเดิม เรียกว่า การกลั่นตัว น้ำที่กลั่นตัวจะกลายเป็นฝนและหิมะตกลงมาสู่พื้นโลก

เมื่อน้ำตกลงสู่พื้นดิน บางส่วนจะทำให้ดินเปียกหรือน้ำท่วมขังและระเหยกลายเป็นไอดินขึ้นสู่อากาศบางส่วนจะซึมลงไปในเนื้อดินและถูกพืชดูดน้ำไปใช้ พืชคายน้ำส่วนทางใบในรูปแบบของไอน้ำขึ้นสู่อากาศอีกครั้ง น้ำส่วนที่เหลือจะไหลลับคืนสู่ทะเล ไม่ว่าน้ำจะไหลอยู่ในแม่น้ำลำธารหรือจากน้ำซึมลงดิน น้ำดังกล่าวจะซึมลงไปใต้ดิน เรียกว่า น้ำบาดาล

น้ำทะเลนั้นมีเกลือและแร่ธาตุหลายชนิดละลายอยู่ในปริมาณสูง เกลือและแร่ธาตุยังคงอยู่ในทะเล แม้ว่าน้ำทะเลจะระเหยกลายเป็นไอและเป็นน้ำฝนตกลงมานั้นจะเป็นน้ำจืด ดังนั้นแล้วสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกจึงต้องดำรงชีวิตด้วยน้ำจืดที่อยู่บนบก เช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเลสาบเป็นอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติเกิดจากแผ่นดินที่มีหลุมกว้างและลึก และได้รับน้ำจากลำธาร แม่น้ำ และกักเก็บไว้ทะเลสาบส่วนใหญ่มักมีแม่น้ำเป็นทางออกไหลออกสู่ทะเลได้