กษัยการ คืออะไร

Posted on

  กษัยการ เป็นความหมานของหินที่ผุสลายและพังทลายลงหรือถูกกัดกร่อนด้วยอิทธิพลของน้ำฝนและลมธรรมชาติร่วมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ กษัยการมีอยู่ 2 แบบคือ กษัยการทางกายภาพ คือการเกิดเมื่อน้ำเข้าไปขังในซอกหินและเกิดการแข็งตัวเมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็งจะขยายตัว ทำให้หินค่อยๆแตกร้าวอย่างช้าๆ จนในที่สุดหินดังกล่าวจะเป็นหินก้อนเล็กๆเกิดขึ้น กษัยการทางกายภาพเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในบริเวณที่อุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่สูงและต่ำจนถึงจุดเยือกแข็ง เช่น ขั้วโลก ยอดเขาและทะเลทราย และกษัยการอีกประเภทหนึ่งคือ กษัยการทางเคมี เกิดจากน้ำฝนและน้ำใต้ดินที่มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ เมื่อซึมผ่านหินแล้วจะละลายผิวหน้าหินให้สึกกร่อนลึกลงไป หินบางชนิดอาจละลายน้ำได้ดีกว่าหินชนิดอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแร่ในหิน ที่เป็นองค์ระกอบของหินนั้นๆ นกอกจากนี้หินที่มีรอยแตกร้าวมากๆจะผุกร่อนและสลายตัวง่ายเช่นกัน

กษัยการและดิน ดินประกอบด้วยอนุภาคต่างๆที่เกิดจากกษัยการของหินที่อยู่เบื้องล่างของดินเหนียว ทรายและแร่บางชนิดอย่าง แคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งผสมกับสารอินทรีย์ที่เกิดจากการย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์รวมกับอากาศและน้ำ ถ้าเราขุดดินลงไปจนถึงชั้นหินจะพบว่าดินมีหลายชั้นซ้อนกันเรียกว่า ชั้นดิน การเกิดการผุกร่อนของกษัยการไม่ได้เกิดแค่ตามธรรมชาติเท่านั้น ยังสามารถเกิดขึ้นได้กับหินที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งสังเกตได้จากหินที่ถูกสร้างมานานจะผุพังเนื่องจากการกัดกร่อนของน้ำฝน ลม และน้ำค้าง